Alkohol

Om alkohol skulle "uppfinnas" idag är jag säker på att den skulle den blivit förbjuden och klassas som samhällsfarlig precis som narkotika.

Alkoholens sammhällskostnader var 1,3% av BNP 2006, vilket kan jämföras med kostnaden för invandringen 2015 som var 1,35%.

1,3% av BNP 2015 är ca 51 miljarder

Varför skriker inte folk om att alkoholen kostar samhället för mycket, när de klagar på att invandringen kostar?

Jag personligen lägger hellre pengarna på att hjälpa människor i nöd än att betala för att folk dricker sprit.

 
Bild lånad från http://aspekt.nu/2012-03-14/alkoholen-samhallet/
 
 

 

___________________________________________________

Förekomst av alkohol och droger är vanligt vid misshandel. I nära sex misshandelsfall av tio (58 %) har de utsatta personerna intrycket att gärningspersonen var påverkad av alkohol eller droger, och i mer än vart tredje fall (37 %) uppger de utsatta att de själva var påverkade av alkohol vid tillfället.
Det är en stor skillnad mellan män och kvinnor i frågan om gärningspersonen uppges ha varit alkohol- eller drogpåverkad. I 65 procent av fallen där en man blivit misshandlad uppgavs att gärningspersonen var påverkad av alkohol eller droger. Motsvarande andel för misshandel mot kvinnor är 46 procent. Även i frågan om de utsatta själva var påverkade av alkohol vid misshandelstillfället är det stora skillnader mellan män och kvinnor (45 jämfört med 25 %).
Denna skillnad hänger delvis samman med att misshandel mot män ofta sker i samband med nöjeslivet medan misshandel mot kvinnor oftare sker på arbetsplatsen eller i hemmet. Källa: BRÅ (Brottsförebyggande rådet)
_____________________________________________

En sammanvägd analys av ett flertal Europeiska studier om alkoholkostnader gjord 2006 genererade uppskattningen att alkoholens samhälleliga kostnader kunde sägas utgöra omkring 1,3 procent av ett lands BNP. Tillämpas denna skattning på svenska förhållanden skulle det ge en samhällskostnad på cirka 45 miljarder för 2012. Missbruksutredningen presenterade en liknande summa, 49 miljarder, och den uppgiften gällde 2008 och togs fram med en s.k. top-down metod. Indirekta kostnader (produktionsbortfall, för tidig död m.m.) stod för drygt hälften av denna summa. Källa: CAN (Centralförbundet för alkohol- 
och narkotikaupplysning)


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0