Cissis renar

En jätteduktig tjej som heter Cissi designar stämplar för Stämpelgården. Jag har några sen förut, och nu har jag köpt 3 nya motiv. Visst är de fina?

image133

Vårfunderingar

Det är lätt att man glömmer hur det var tidigare år. Jag tycker ju att efter den här varma vintern så är det ju inte konstigt att vissa saker är tidiga i rabatten. Roligt nog kan jag faktiskt jämföra eftersom jag fotade i trädgården den 26/4 förra året. Jag blev faktiskt förvånad då jag upptäckte att våren var tidigare förra året. Än syns inget vitt i knopparna på körsbärsträdet. Och jag tror inte att det hinner ifatt på tre dagar.

Så här såg det ut för ett år sedan, minus 3 dagar.
image132

Roligt paket 3.

Ibland kommer det paket som man glömt bort att man beställt Find UK Solicitors Scrapoteket hade slutrea med 70% rabatt, och det kunde jag ju inte motstå såklart. Men när avin kom idag kunde jag inte för mitt liv komma på vad det kunde vara för något jag skulle hämta. Shopoholic, jag???

image131

Roligt paket 2.

Jag fick ännu ett roligt paket i brevlådan igår. Har letat små blommor ett tag, för jag tycker de vanliga primorna är lite stora för kort. Pannkakstårta hade lite blommor till försäljning på forumet, och jag slog till.

image130

Roligt paket 1

Igår trillade det här paketet ner i min brevlåda. Kom 2:a i en tävling på Forumet, och har nu handlat upp hela vinsten. Brunkullan stod som sponsor, och där fanns de här roliga sakerna.

image129

Vårkort.

Har inväntat att pysselinspirationen skall få vårkänslor och att produktionen få fart. Kan detta möjligen vara början på detta? Hoppas hoppas.
image127

image128

Körbärsblommor i papper.

När jag var på pysselträff senast bytte jag till mig en  Quickkutz-die (vines REV-0089) av jennyLi . Igår använde jag den på ett kort. Jag gillar blomrankor och den här är ju perfekt för det.

Jag har använt förutom ovannämnda die: Prima Got Flowers, Penny Black stämpel "crossing bridges" och stickles Frosted Lace.

image126

Present.

Igår var jag en kort sväng hemma hos Elin. Då fick jag en försenad födelsedagspresent dialaphone mobile phones

image125

Dåligt omen.

Man ska tydligen inte blogga om saker man inte vill ska hända, då händer dom koozies

Emetofobi.

Emetofobi är tyvär en del av mig och har så varit sen jag varit riktigt liten. Jag har bara den delen där jag är paniskt rädd för att andra ska må illa och kräkas. Jag är alltså inte rädd för att kräkas själv, vilket är lite ovanligt när man har denna fobi.  Har genomgått två vanliga KBT-behandlingar och en NLP-behandling. De två vanliga gjorde mig sämre, men NLP gjorde mig tillbaka till nivån innan KBT-behandlingarna. Detta är ett stort handikapp för mig och hindrar mig från att leva ett liv som orädd. Dock hankar det sig fram trots allt.

Här kommer ett urklipp från en svensk sida som handlar om Emetofobi, http://www.emetofobi.se/

Emetofobi - den gömda och glömda fobin

Information till berörda, arbetskamrater, läkare, anhöriga, vänner m.fl.
Sammanställt av Björn Enqvist, leg. tandl., med. dr.,leg. psykoterapeut

DELA GÄRNA UT DENNA INFORMATION OCH SPRID KUNSKAPEN OM EMETOFOBI!

Kräkfobi, illamåendefobi, (bacillskräck?) är vanligt förekommande och rangordnas enligt en brittisk sammanställning som 5 eller 6 i vanlighet bland fobierna. Trots detta är den okänd, få läkare och terapeuter känner till kräkfobi. För andra fobier finns väl utarbetade metoder för bot, beteendeterapi och kognitiv terapi brukar fungera bra.

Kräkfobi däremot lyder delvis andra lagar och är också ofullständigt förklarad. Sannolikt påverkas den som har kräkfobi av ett område i hjärnan som är kopplat direkt till överlevnadsinstinkten. Den katastrofberedskap som emetofobikern utsätts för kan inte påverkas på samma sätt som vid andra fobier, vilka brukar kunna släckas ut. Kräkfobin påverkar föreställningar och kropp och en ström av katastrofbilder och katastroftankar aktiveras till ett varnande flöde. Detta har sannolikt haft ett överlevnadsvärde från evolutionens synpunkt. I dag, med vårt skyddade liv, är detta varnande flöde dock inte funktionellt. Andra fynd talar för en sårbarhet för illamående som orsakas av en neurofysiologisk svaghet med en överkänslighet för sådant som kan ge balansproblem på knappt märkbar nivå.

En vanlig attityd från närstående och även professionella är att den drabbade är besvärlig och pjoskig och med lite god vilja skulle kunna skärpa sig. Få, förutom de som själva drabbats, vet hur svårt det är att bemästra skräcken för att må illa eller kräkas. Eftersom fobin är så dold och förknippad med skam uppfattar sig de drabbade som mycket avvikande. Det brukar vara en lättnad att få kontakt med andra och att förstå hur vanligt det är.

Vid andra fobier kan det räcka med att gradvis utsätta sig för det fruktade, att exponera sig, för att neutralisera fobin. Vid kräkfobi kan fobin kvarstå även om vederbörande kräks. Att gradvis utsätta sig för egna eller andras kräkningar kan t.o.m. ge en försämring, speciellt om man enbart arbetar med beteendet utan att påverka tankemönster och lära ut och träna sådana strategier.

Kräkfobi skall ses och förstås som ett allvarligt handikapp. Om den som drabbats av kräkfobi kan sprida fakta kring fobin kan det hemliga och skamliga minskas. Den som drabbats av kräkfobi väljer ju inte detta utan får slåss mot ett sinne/en kropp som signalerar livsfara på samma gång som andra människor är oberörda av motsvarande. Detta medför naturligtvis en svår anpassning till vanligt liv och många förevändningar för att undvika minsta smittfara. Livet blir fokuserat på undvikandet.

Ändå är de som drabbas snarare friskare än genomsnittet och kräks mycket sällan. I praktiken kan det vara 15-25 år sedan senaste gången. Ändå handlar livet om att undvika smitta och andra risker förknippade med illamående. Den som drabbats vet att det inte är rationellt. Men det är inte rationella delar av hjärnan som styr. De enda terapiformer som beskrivits som en väsentlig hjälp är kognitiv terapi i kombination med beteendepåverkan.

Hur yttrar sig kräkfobi? Vanligen börjar fobin i barndomen med en rädsla för eget eller andras illamående eller kräkningar. Kräkfobi kan vara baserad på (panik)ångest, ibland i kombination med andra fobier och/eller baserad på fysiskt illamående vilket mycket lätt kan aktiveras.

Följande punkter är vanliga yttringar:
· Känslig mage, direkt koppling mellan tanken "jag är smittad" och reaktioner i mage-tarm. Kallsvett, yrsel, svimningskänsla, känslan av annalkande kräkning mm.
· Undvikande av allmänna kommunikationer med risk för smitta, åksjuka.
· Ofta överdriven noggrannhet med hygienen så att minsta risk för skämd mat undviks.
· Mediciner och undersökningar som kan ge illamående undviks.
· Många kvinnor undviker graviditet på grund av risken för illamående.
· Magsjuka i närheten blir bemött som livsfara.
· Känslor av genans och skam inför att må illa när att andra ser på, strategier som syftar till att ha reträttplaner klara.

Till det yttre är emetofobikern vanligen välfungerande och lyckas också dölja fobin för arbetskamrater och andra. Många kan leva med en partner som inte vet om fobin.

Varför får man kräkfobi, vilka drabbas?
I vissa fall kan en tidig situation beskrivas som utlösande faktor, men det tycks inte finnas någon gemensam förklaring. Samverkande faktorer kan vara anknytningsmönster, d.v.s. hur trygg den tidiga relationen mor-barn varit, sårbarhet, förebilder (föräldrar) med liknande problematik, kanske också en neurologisk avvikelse som kan drabba balansorgan.

Vilka terapiformer och mediciner har prövats?
(Sammanfattat från http://www.gut-reaction.freeserve.co.uk/ )

Att kombinera kognitiv terapi med beteendeterapi är en bra modell för att återerövra ett normalt liv. De principer som gäller för kognitiv terapi och beteendeterapi är: Kartläggning av undvikanden och av negativa tankemönster, kartläggning av resurser samt inlärning av de tankemönster som är funktionella med hjälp av bl.a. hemuppgifter.

Rangordning av situationer som är svåra att bemästra och en gradvis upptrappning av dessa i den takt som är rimlig. Målet är en gradvis normalisering och utvidgning av vardagen. Stora vinster finns om andra fobier som social fobi kan lindras. Kognitiva psykoterapeuter arbetar med anpassade hemuppgifter och stödjer mönster som fungerar. Fobin finns ofta kvar i bakgrunden men kan ändå hanteras på ett bra sätt.

Psykodynamisk terapi: Inga belägg för påverkan. Beteendeterapi: Fobin försvinner vanligen inte med enbart beteendeterapeutisk exponering, ibland ger provokationsterapi försämring. Kognitiv terapi: Katastroftankar kan mildras men ibland kan den egentliga fobin kvarstå. EMDR, ögonrörelseterapi: Kan vara användbart för bearbetning av tidigare trauman men kräkfobin kvarstår. NLP (NeuroLinguisticProgramming): Trots att en del företrädare hävdar att NLP botar finns inte belägg från forskning att detta stämmer. Psykoanalys, gestaltterapi, TA, akupunktur har inte heller visat sig vara verksamt. Hypnosmetodik: Användbart för att lära sig avslappning och för att stärka det som lärs ut inom ramen för kognitiv beteendeterapi. Kanske kan terapiformer som "energimedicin" eller "energy psychology" utgöra en ny väg, men än så länge saknas kontrollerade studier och forskning.

Såvitt författaren till denna information känner till är den enda terapiform som är realistisk en kombination av kognitiv psykoterapi och beteendeterapi, gärna understödd av hypnosmetodik. Målsättningen är att normalisera vardagen, att inskränka på undvikande.

Mediciner. Många moderna varianter av Prozac har prövats men i en del fall är biverkningarna besvärande i form av illamående. Ett flertal ångestdämpande och lugnande mediciner har prövats vilket många patienter kan ha nytta av. Hittills finns ingenting som visar att en effektiv medicin är tillgänglig specifikt mot kräkfobi även om en del individer kan ha hjälp av t.ex. antidepressiv medicin. Med det nyvaknade intresse för forskning om emetofobi kan nya rön förutses.

Vilka stödorganisationer finns?
Den källa som har en uttömmande och nyanserad information är http://www.gut-reaction.freeserve.co.uk/ Den svenska stödorganisationen Svensk Mötesplats för Emetofober (www.emetofobi.se) tillhandahåller information om emetofobi på svenska samt ett medlemsforum för emetofober.

Egna erfarenheter.
Patienter med kräkfobier varierar mycket sinsemellan. Flera har kunnat normalisera sin vardag med hjälp av metoder för att bemästra tankar, inre bilder och beteende. Den som vill läsa om hypnos som komplement till annan terapi finner en längre informationsartikel på http://www.hypnosmetodik.com/

Innehållet senast ändrat 2005-04-24


Shibapromenad.

I söndags anordnade rasklubben för shiba en promenad vid Hellasgården. Jag släpade med hela familjen, och vi gick en slinga på 5 km. Julle var väldigt nyfiken på alla roliga kompisar som såg ut som honom. Vädret var alldeles perfekt för att vandra omkring i skogen, och både människor och hundar verkade trivas. Vi passade på att fika när vi hade gått halvvägs, och äggmackorna slank gladeligen ned.

Fika i solskenet
image123

Gruppbild
image124

RSS 2.0